Történeti ökológia

Az információs társadalom egyre több problémát old meg, de ezek nyomán egyre több a megválaszolatlan kérdés. Napi szinten tapasztaljuk, hogy "már a múltunk sem a régi".

A biztonságosabb jövő alapja a minél alaposabb tudás, amely még gyönyörködtet is, főleg ha a régmúlt faggatása, egy újrateremtett hiteles környezetben történik.

Ennek a gondolatnak a jegyében a Természetes Életmód Alapítvány Természetvédelmi és Humánökológiai Oktató Központja egy új szellemű kísérletnek ad helyt a Gerecsei Tájvédelmi Körzet tőszomszédságában. Egy kisebb, középkori települést kívánunk megépíteni, melynek alapját, a közeli Baj községhez tartozó Öreg-Kovács-hegyi ásatások adják. A több mint tíz éve folyó munkálatokat alapítványunk a kezdetektől fogva támogatja anyagilag és önkéntes segítőkkel.

Az ásatás során előkerült Árpád-kori körtemplom és a mellette feltárt későközépkori nemesi udvarház rekonstrukciója készülne el a lehető leghitelesebb módon.

A tervek szerint már felépült egy működő középkori fogadó, amelyhez korabeli konyha is kapcsolódik. Mindez reambulált környezetben (korabeli viselet, növényzet, állatok) valósult meg.

Az alapítvány szeretné megteremteni az érdeklődők számára az itteni tartózkodás vonzó feltételeit, valamint a kirándulás lehetőségét a zöld turizmus kedvelőinek.

Időutazást szervezünk folyamatosan bővülő XV. századi faluban ahol a középkor hangulatát, "kényelmét" és ízeit lehet megtapasztalni - akár bentlakással is - a körtemplom, az udvarház és a fogadó épületek együttesében, amelynek "a természeti- társadalmi béke temploma és udvarháza" címet adtuk.

A természeti-, táji értékekkel harmonizáló vendégház kitűnő alkalmat kínál az időnként elemi szükségletként jelentkező lelassulásra, lecsendesedésre, és feltöltődésre .

Szellemi táplálékul a humán-ökológiai oktatóközpont programjai szolgálnak

Mindezeket keretbe fogja egy természetgazdálkodási modell, ahol a területen élő emberek közössége próbál fenntartható módon együtt élni azokkal az "útitársaikkal" akik már korábban is itt voltak.

Történeti ökológia:

A történeti ökológia fogalmát nem a természettudomány, hanem a közgazdaságtudomány vezette be. 1986-ban a berni Nemzetközi Gazdaságtörténeti Kongresszuson született meg. Tárgya: az ember és a természeti környezet viszonya a történelem során. Mégsem a közgazdászok, hanem a társadalomtudósok, elsősorban a történészek bontakoztatták ki, megemlítve a természettudományok szerepét is. A történészek - már képzettségükből adódóan is - az ökológiát a történeti (írott) források oldaláról közelítik meg, az ökológia mélyebb összefüggéseinek feltárása nélkül. Ezért is természetes, hogy a történeti ökológia összemosódik a művelődés históriájával, s az is érthető, hogy a környezetvédelem is belekerül e roppant nagy kérdéskörbe. (Dr. Gyulai Ferenc)

Környezeti nevelés

A cél olyan ökológiai szemléletmód kialakítása, ami biztosítja, hogy a gyerekek ne veszítsék el a kapcsolatukat a földdel, az évszakok változásával, a természet ritmusával, az élővilág szépségével, titokzatosságával.

Magyarországi Élőfalvak

„Ismerjük meg a természetet és a természetünket, hogy képesek legyünk örülni egy olyan világnak ami a harmónia és helyes arányok szerint működik, és mert nincs jó élet a hamisságban.”

 

Szelíd energia

A tanösvény a Nomád Tábor területén fölállított 10 állomásból és az állomásokon működő szelíd energia berendezésekből áll.

Fenntarthatóság

A szerves- gazdálkodási programunkkal partnere szeretnénk lenni mindazoknak, akik érintettek és érdekeltek a fönntarthatósági programokban.