Alapítványunk hitvallása

Mottó: "a természet jobban tudja"

Világjelenség, így a hazai valóság is, hogy a természeti környezet - benne a mi életünk - jövőbeni értéke rendkívül alacsony, amit a lakosság fogyasztási szokásai és értékrendje is tükröz. A költségvetés részéről maradékelven finanszírozott jövő a nem sarkalatos kérdések elsődlegessége miatt egyre kisebbre zsugorodik.

Alapítványunk e kor szintjén és színvonalán próbálja bizonyítani, hogy van megoldás. Ezért foglalkozik a természetes életmód: az alternatív házépítés, az okszerű tájhasználat, az integrált és szerves földműves gazdálkodás, a tartamos erdőgazdálkodás kérdéseivel, illetve minden olyan módszerrel, ami a természetes vagy természetközeli állapot megtartására törekszik.

A gyakorlatban kevés példát találunk a fölsoroltakra, rendszerében pedig szinte elvétve alkalmazzák ezeket. Jóllehet a fenntarthatóság alapvető feltétele az okszerű használati módok elvének betartása:

  • Maximális gondosság,
  • A természet jobban tudja,
  • Tiszta használat,
  • A szépség iránti igény.

Alapítványunk filozófiája

"Szép és egyszerű, ami természetes!"

A természeti környezet, amióta sikerült onnan "kigondolni " magunkat, úgy helyezkedik el az ember által alkotott rendszerben, mint valami diszkont áruház. Állandóan a legolcsóbb megoldásokat keresve használjuk, de leginkább kihasználjuk ezt az ősforrást. Ebből következik, hogy folyamatosan értékeljük le az eredetit, a megtartó közeget.

Alapítvány célja: Humánökológiai alapelvekre építve a természetes életmód egyéni lehetőségeinknek, közösségi és regionális formáinak megteremtése a természeti-környezeti nevelés, oktatás és képzés eszközeivel egy önfenntartó rendszer keretein belül. A rendszer fejlesztése során kapott eredmények a természetvédelmi kezelések módszertani alapjául szolgálnak.

Szakmai műhely és helyszín: A Magyar Humánökológus Társaság és magánszemélyek által alapított Természetes Életmód Alapítvány a Tatai-medencét és a Gerecse peremvidékét reprezentáló művelési ágakból, élőhelyekből mintegy 130 ha terület

Környezeti nevelés

A cél olyan ökológiai szemléletmód kialakítása, ami biztosítja, hogy a gyerekek ne veszítsék el a kapcsolatukat a földdel, az évszakok változásával, a természet ritmusával, az élővilág szépségével, titokzatosságával.

Magyarországi Élőfalvak

„Ismerjük meg a természetet és a természetünket, hogy képesek legyünk örülni egy olyan világnak ami a harmónia és helyes arányok szerint működik, és mert nincs jó élet a hamisságban.”

 

Szelíd energia

A tanösvény a Nomád Tábor területén fölállított 10 állomásból és az állomásokon működő szelíd energia berendezésekből áll.

Fenntarthatóság

A szerves- gazdálkodási programunkkal partnere szeretnénk lenni mindazoknak, akik érintettek és érdekeltek a fönntarthatósági programokban.